Nowe książki

Dotację w wysokości ponad 18 000 zł na zakup nowych książek i rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała Gmina Lisków. Kwota zostanie rozdysponowana do wybranych szkół, o czym poinformowała radiuCENTRUM Dorota Sitko z Urzędu Gminy w Liskowie.

"Dotacja na realizację zadania została udzielona dla czterech szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Lisków. Jest to szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Liskowie, i Szkoły Podstawowe w Strzałkowie, Zakrzynie oraz w Ciepielewie. Wysokość wkładu własnego Gminy to 4 520 zł, a całkowity koszt realizacji projektu to 22 600 zł."

Szkolne biblioteki nie tylko wzbogacą się o nowości wydawnicze, ale również będą mogły promować czytelnictwo poprzez organizację dla dzieci ciekawych wydarzeń. Do takich należało niedawne spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Liskowie z Teatrem Edukacji i Profilaktyki „MASKA”, którego aktorzy przedstawili bajkę pt.: "Opowieści z teczki profesora Książeczki".

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).