7 kandydatów

W kolejnej już debacie wyborczej, którą przeprowadzono tym razem we wtorek późnym popołudniem w sali Hotelu Calisia wzięło udział 7 kandydatów na prezydenta Kalisza.

Dyskusja rozpoczęła się i zakończyła autoprezentacją każdego z kandydatów, w której informowali o swoich priorytetach dla Kalisza po wygranych wyborach. W części środkowej rywale mocno spierali się dyskutując m.in. o wyludnianiu się miasta oraz sposobach przeciwdziałania temu zjawisku: warunkach do życia, możliwościach kształcenia i znalezienia dobrej pracy przez młodych kaliszan.

Uczestnicy przedstawili też propozycje inwestycyjne, a w nich tematy "żelazne" w tegorocznej kampanii wyborczej - dotyczące budowy obwodnicy i rewitalizacji zabytkowego centrum.


na fot. od lewej: Karolina Pawliczak / KKW SLD Lewica Razem; Jerzy Kozłowski /KWW Kukiz'15; Dariusz Grodziński / KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Gośćmi wtorkowej debaty byli: Dariusz Grodziński - KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Krystian Kinastowiski - KWW Wszystko i Samorządny Zgodnie dla KaliszaPiotr Kaleta - KW Prawo i Sprawiedliwość , Karolina Pawliczak - KKW SLD Lewica Razem, Grzegorz Sapiński - KWW Grzegorza Sapińskiego - Bezpartyjni, Zbigniew Maj - KW Stowarzyszenie Tu i Teraz, Jerzy Kozłowski - KWW Kukiz'15. Debatę organizowało Polskie Radio 24.

na fot. od lewej: Krystian Kinastowski / KWW Wszystko i Samorządny Zgodnie dla Kalisza; Zbigniew Maj / KW Stowarzyszenie Tu i Teraz

na fot. od lewej: Dariusz Grodziński / KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska; Grzegorz Sapiński / KWW Grzegorza Sapińskiego - Bezpartyjni

Całe nagranie debaty dostępne tutaj:

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).