Kolejne z PROW-u

Kolejne unijne wsparcie z programu PROW 2014-2020 podniesie turystyczną atrakcyjność Kobylej Góry, w powiecie ostrzeszowskim. Blisko 700 000 złotych dotacji wypoczynkowa miejscowość otrzymała na kolejne ścieżki rowerowe i rewitalizację parku. O szczegółach powiedzieli radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i wójt Kobylej Góry Wiesław Berski:

„Dofinansowanie wynosi ponad 60% całkowitych kosztów inwestycji. Za te środki powstanie ciąg pieszo rowerowy, kolejny etap ścieżki rowerowej wokół zbiornika do tamy. Druga cześć projektu dotyczy rewitalizacji centrum, a dokładnie montażu oświetlenia, lamp solarnych wokół fontanny”.

„Chcemy wciąż podnosić atrakcyjność turystyczną naszej gminy. Teraz dzięki jednemu wnioskowi uda się zrealizować kolejne dwa ważne zadania. W przyszłym roku zrealizujemy rewitalizację parku, a w 2020 budowę ścieżki i dalszego chodnika. To będzie drugi etap ścieżki dzięki któremu turyści wygodnie będą mogli rowerami objechać cały zbiornik”.

fot. od lewej: Wiesław Berski / wójt Kobylej Góry, Krzysztof Grabowski / wicemarszałek Województwa Wiekopolskiego, Mikołaj Grzyb / radny Sejmiku

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na wybudowanie ponad kilometrowego odcinka ścieżki. Kolejna dotacja z PROW-u trafiła do gminy Ceków Kolonia. Tam powstaną tereny rekreacyjne m.in. z placami zabaw i siłowniami w Morawinie i Nowej Plewni. Koszt tego zadania to 580 000 złotych, a dofinansowanie wynosi blisko 370 000.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).