Po spotkaniu

"Samorządowcy dobrze ocenili projekt ustawy dotyczącej przywrócenia połączeń autobusowych na liniach deficytowych" - tak poseł Jan Mosiński podsumował spotkanie ze starostą kaliskim, burmistrzami i wójtami, które dotyczyło jednego z założeń Nowej Piątki PiS. "Na chwilę obecną faktycznie są dwa projekty ustaw: o transporcie zbiorowym i o funduszu transportowym. Oba są na etapie prac, więc jest to czas, aby wnieść pewne uwagi czy zgłosić zapytania, które pojawiły się także na naszym dzisiejszym spotkaniu" - mówił radiuCENTRUM na środowej konferencji prasowej: "Samorządowcy zwracali uwagę, że doskonałym operatorem realizacji tego projektu będzie kaliski PKS jako przewoźnik, który mógłby obsługiwać linie deficytowe. Podnosili także takie sugestie, czy związek międzygminny mógłby być stroną organizującą ten transport, czy też można byłoby wpisać docelowo do projektu ustawy, że to powiat zajmie się koordynacją prac między gminą a wojewodą tak, aby plan przewozów był najbardziej odpowiadający potrzebom. Samorządowcy zwrócili też uwagę, że doskonale w organizację transportu zbiorowego mogłaby się wpisać aglomeracja kalisko - ostrowska".

Nie wiadomo na razie, które połączenia miałyby zostać przywrócone. Samorządowcy mają teraz kilka tygodni na przygotowanie wykazu tych deficytowych oraz tych, które zostały już zlikwidowane, co umożliwi oszacowanie kosztów przedsięwzięcia. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie przywróconych połączeń przeznaczone ma być 800 000 000 zł w skali kraju rocznie. Samorządy miałyby pokryć nie mniej niż 30% kosztów.


na fot. Jan Mosiński / poseł PiS

Na środowej konferencji prasowej poseł Mosiński potwierdził również swój udział w spotkaniu dotyczącym przyszłości Kalisza, na które prezydent Krystian Kinastowski zaprosił wszystkich parlamentarzystów z okręgu kalisko-leszczyńskiego. Dyskusja ma się odbyć 1 kwietnia.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwasniewska@rc.fm

Nazwisko: 

Marta Kwaśniewska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).