Dekomuna z "?"

30 000 nazw ulic w Wielkopolsce sprawdził specjalny zespół, powołany przez wojewodę, w związku z ustawą dekomunizacyjną. Urzędnicy zakwestionowali około 100 nazw.
Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy do 2 września miały czas na zmianę nazw ulic, które nosiły imię osób lub wydarzeń związanych z reżimem komunistycznym. Po tym czasie wojewódzcy urzędnicy sprawdzili listę blisko 30 000 nazw.

Tam, gdzie nazwa została zakwestionowana, o nowej będzie decydować właśnie wojewoda. Wcześniej zamierza skonsultować każdą z decyzji z fachowcami z IPN-u. Jak zapowiada wojewoda, chce, aby nowe nazwy kultywowały pamięć o wydarzeniach i ofiarach II wojny światowej i odwoływały się do osób walczących o wolność. Nie wyklucza jednak nazw związanych z osobami lub wydarzeniami istotnymi dla lokalnych społeczności.

Tzw. zarządzenia zastępcze zmieniające nazwy ulic wojewodowie będą wydawać do 2 grudnia tego roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).