Hydrozagadka czy zagłada ?

Brzmi złowieszczo, ale niemożliwe nie jest... Czy jeszcze tego lata nie tylko Wielkopolanom może zabraknąć wody?

Służby meteorologiczne i hydrogeologiczne analizują wpływ wiosennych i letnich deficytów deszczu nie tylko na coraz powszechniej obecną suszę, ale przede wszystkim na obniżający się poziom wód gruntowych. Sytuację komplikują dodatkowo coraz łagodniejsze zimy, w których śniegu mamy jak na lekarstwo. Taką tendencję obserwujemy od co najmniej kilku lat.

Państwowa Służba Hydrogeologiczna przygotowała i na bieżąco aktualizuje raport nt. oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

Do końca wakacji, a więc meteorologicznego lata (na półkuli północnej od 1 czerwca do 31 sierpnia), "na przeważającym obszarze kraju nie pojawią się uwarunkowania dla regionalnego rozwoju tzw. niżówki hydrogeologicznej. Niskie położenie zwierciadła wód pierwszego, swobodnego poziomu wodonośnego i lokalne występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się dla województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego" - czytamy w komunikatach Państwowej Służby Hydrogeologicznej.

Skutkiem tego mogą być występujące na wymienionych terenach utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (głównie indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna nie zakłada trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych, czyli w kranach - póki co - wodę mamy. Ale woda strumieniami powinna się raczej polać od matki natury.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).