Biesiada Folkloru w Brzezinach

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w dniach 14-15
lipca  (sobota-niedziela) na  Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej
2012 w Brzezinach k. Kalisza. Biesiada ma charakter przeglądu, w którym
profesjonalne jury złożone z etnomuzykologów, etnochoreografa, etnologów i
muzyków wyłoni najlepsze zespoły w regionie południowej Wielkopolski i
przyzna nagrody. Biesiada Folkloru odbywa się pod patronatem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROGRAM BIESIADY FOLKLORU - BRZEZINY

sobota, 14 lipca
godz. 12:00-17:00 - Warsztaty śpiewu ludowego (GOK)
godz. 14:00-15:00 - rejestracja zespołów
godz. 15:00-19:00 - Targi Sztuki Ludowej, Warsztaty Twórczości Ludowej
godz. 15:00-19:00 - prezentacje zespołów
niedziela, 15 lipca
godz. 12:00-17:00 - Warsztaty śpiewu ludowego (GOK)
godz. 14:00-15:00 - rejestracja zespołów
godz. 15:00-19:00 - Targi Sztuki Ludowej, Warsztaty Twórczości Ludowej
godz. 15:00-18:00 - prezentacje zespołów
godz. 18:00-19:00 - obrady jury i ogłoszenie wyników
godz. 19:30 - zakończenie Biesiady Folkloru
Integralną częścią Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej są Targi Sztuki Ludowej,podczas których artyści - twórcy ludowi prezentują swój warsztat pracy z zakresu tradycyjnych rzemiosł ludowych: haftu, rzeźby, plecionkarstwa
i słomkarstwa, malarstwa, garncartswa, kowalstwa czy ceramiki.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).