Filharmonia w Krakowie

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej zainauguruje dziś koncertem galowym I. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. To dla nas wielka radość - mówi dyrektor Filharmonii Adam Klocek.

"Na pewno dla naszego życiorysu orkiestrowego to jest ważny fakt, że zostaliśmy tam zaproszeni i zawsze będziemy mogli to przywoływać jako wyraz pewnego zaufania dla naszej Orkiestry, co do poziomu artystycznego. Będzie bardzo wielu gości zagranicznych w Krakowie, między innymi jurorów, bardzo słynnych wiolonczelistów z całego świata. Nigdy nie wiadomo, jakie kontakty można nawiązać, jeśli się zagra dobry koncert w takim miejscu."

A Orkiestrze przyjdzie zagrać tak trudne utwory, jak: "Adagio" Marka Stachowskiego, "Romance" Władysława Żeleńskiego oraz "Sinfoniettę" Krzysztofa Pendereckiego. W inauguracyjnym koncercie kaliskim filharmonikom będzie towarzyszył znany wiolonczelista Zdzisław Łapiński, z którym te same utwory grali przed miesiącem nad Prosną.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).