Rękopisy

W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie znajdują się rękopisy Adama Kubaszewskiego znakomitego ogrodnika majątku w Gołuchowie, któremu zawdzięczamy wyjątkowe założenie parkowe. Szczegóły realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia ale też życia Jana i Izabeli Działyńskich możemy poznać dzięki zapiskom, które prowadził Adam Kubaszewski w latach 1854 - 1911.

Rękopisy podarował w latach 80. XX w Ośrodkowi Kultury Leśnej w Gołuchowie Jerzy Szpunt - dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Zostały udostępnione na stronie OKL-u w wersji cyfrowej dzięki digitalizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Historyczny zbiór rękopisów składa się z sześciu zeszytów. Są to: "Pamiętnik 1", "Pamiętnik 2 (1876 - 1883)", "Park - opis prowadzonych prac", "Dziennik z lat 1854- 1919", "Notatki z lat 1888 - 1903", "Skorowidz ilustrowany drzew i krzewów swojskich i zagranicznych przyswojonych do nowego klimatu". Do rezydencji Jana i Izabeli Działyńskich Adam Kubaszewski trafił 1 X 1876 roku i zaczął spełniać marzenia właścicieli o przyzamkowym ogrodzie krajobrazowym. Był architektem ogrodu, planował prace, hodował, prowadził zapiski, publikował artykuły w fachowej prasie, tłumaczył. W 1880 roku projekt założenia parkowego w Gołuchowie został nagrodzony w Bydgoszczy.

Kubaszewski pracował dla Działyńskich a potem Czartoryskich 50 lat. Jego zapiski są źródłem wiedzy nie tylko o ogrodzie ale i ożyciu mieszkańców rezydencji. Obok informacji o wyjazdach księżnej do Paryża, wizycie księcia Radziwiłła z Antonina, śmierci Jana Działyńskiego, zamieszczał notatki o przymrozkach, które szkodzą brzoskwiniom, o okrywaniu róż czy inwazji gąsienic na dębach.
Zapiski to skarbnica wiedzy o Gołuchowie i nie tylko II połowy XIX wieku. Warto dodać, że Adam Kubaszewski jest autorem projektu Ogrodu Jordanowskiego w Pleszewie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).