Jarmark Archeologiczny

Od 10.00 trwa ożywiony ruch na kaliskim Zawodziu. To w otwartym wczoraj rezerwacie archeologicznym "Kaliski Gród Piastów" odbywa się XIII Jarmark Archeologiczny. Tych, którzy na Zawodzie jeszcze nie zajrzeli, zaprasza tam czuwający nad imprezą Leszek Ziąbka.

"Będą stoiska dawnych technik rzemieślniczych. Będzie garncarstwo, biżuteria pradziejowa, bursztyniarstwo, tkactwo, zielarstwo, rymarstwo, rogownictwo, brązownictwo, kowalstwo, bartnictwo, płatnerstwo, mennictwo, wyrób pieczęci, dziegciarstwo, skórnictwo, wojowie i rycerze. Dużą atrakcją będzie na pewno udostępnienie zrekonstruowanych chat wczesnośredniowiecznych. W każdej chacie będzie zaprezentowane wyposażenie adekwatne właśnie do okresu wczesnego średniowiecza. Będzie również stała wystawa etnograficzna."

Tę ostatnią można oglądać w przeniesionej z ul. Bolesława Pobożnego XVIII-wiecznej chałupie. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Będzie można z nich korzystać do godz. 18.00 pokrzepiając ciało jadłem i napitkiem, a ducha muzyką w wykonaniu zespołów muzyki dawnej.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).