Jubileusz SKS " Venetia" w Ostrowie Wielkopolskim


W dniach 5 -7 czerwca 2008 roku odbędą się w Ostrowie Wielkopolskim uroczyste obchody Jubileuszu 100 lecia działalności Szkolnego Klubu Sportowego „VENETIA" działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Kompały i Wojciecha Lipskiego, jednego z najstarszych szkolnych klubów sportowych w Polsce. Obchody Jubileuszowe będą połączone ze Zjazdem „Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce", którego członkiem jest również Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis" I liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.
Patronat Honorowy nad Jubileuszem objął Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki. Komitetowi Honorowemu przewodniczy Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).