Cenne pamiątki

W Kaliszu trwa ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem "Spuścizna w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych". Jak powiedziała radiuCENTRUM dr Bogumiła Celer, organizatorka, na szczęście w ciągu ostatnich lat wzrasta świadomość wartości dawnych dokumentów, zdjęć i przedmiotów pozostawionych przez wybitne osoby.

"W ostatnich czasach coraz częściej spotykamy się z zainteresowaniem różnych osób spuściznami, dokumentami, które zostają po wybitnych osobach. Te spuścizny są często przekazywane do bibliotek, archiwów. I konferencja ma na celu pokazanie bogactwa tych materiałów. Ma to ogromne znaczenie dla przyszłych pokoleń, pokazuje nam, bogactwo życia tych osób, ale też życie kulturalne, naukowe danej społeczności np. naszego miasta".

Tym bardziej, że z Kalisza wywodzi się wielu wybitnych naukowców, muzyków i artystów, po których pamiątek szukać możemy np. w Książnicy Pedagogicznej.

"Mamy wielkie zasoby po chociażby Tadeuszu Kulisiewiczu, Władysławie Kościelniaku, Natalii Gałczyńskiej, bowiem jej córka przekazała nam bardzo cenne rzeczy do Książnicy Pedagogicznej. Zatem jest wiele tego typu pozostałości po życiu ludzi, które to pozostałości nie idą na śmietnik, a są świadectwem tej ich działalności” - powiedział prof. dr hab. Krzysztof Walczak, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Podczas dwudniowej konferencji wystąpi prawie 40 prelegentów z całej Polski. Organizatorem jest Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydarzeniem towarzyszącym jest wystawa poświęcona dorobkowi rodziny Wiłkomirskich.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).