Japońskie inspiracje

W Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu można oglądać wystawę prac Mikołaja Polińskiego zatytułowaną „Sounds of the Pentagonal Garden”. Nawiązuje ona do obrazu, który artysta namalował w 2015 r. w Japonii, a którego kompozycję buduje pięciokąt.

"Mikołaj Poliński jest malarzem, rysownikiem, ale też kreatorem rzeczywistości i instalacji artystycznych, w których łączy obrazy, obiekty, często elementy architektoniczne, zdarza mu się ingerować w przestrzeń. Dosyć wnikliwie obserwuje relacje dzieła sztuki z otoczeniem i na ile dzieło sztuki funkcjonuje w kontekście kulturowym, pod względem zarówno wizualnym jak i tym bardzo głębokim, dotyczącym filozofii dzieła sztuki" - powiedziała radiuCENTRUM Joanna Dudek, dyrektorka Tarasina.

Wystawa, którą można oglądać w Kaliszu jest także próbą zmaterializowania wyobrażonej „pracowni” Polińskiego i jej otoczenia.

"Jest to taka żywa materia, która w czasie wystawy będzie się zmieniała, dlatego że do Kalisza przyjedzie też część elementów z Osaki, z wystawy, którą artysta realizował wcześniej więc ta rzeczywistość tej pracowni będzie się cały czas zmieniała". Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 25 sierpnia.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).