"Mamo, ja nie chcę wojny!"

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza do udziału w otwarciu ogólnopolskiej wystawy pt. "Mamo, ja nie chcę wojny!" przygotowanej w ramach projektu realizowanego przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Ekspozycja w Kaliszu zostanie zapromowana we wtorek, 19 lipca o 12:00 w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 207.

Na wystawie zostaną zaprezentowane historyczne rysunki polskich dzieci z 1946 r. będące zapisem ich przeżyć z czasów II wojny światowej oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich związane z wojną toczącą się w Ukrainie, (gromadzone na portalu "Mom, Isee war") informuje Anna Bestian-Zając z kaliskiego Archiwum Państwowego.

autor: torbiarczykatrc.fm

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).