MOZK dla Archiwum

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej przekazało nowe dokumenty Archiwum Państwowemu. Muzeum "opiekowało" się archiwaliami wyłącznie tymczasowo i nie były one częścią jego inwentarza. Swoje stałe miejsce znalazły w Archiwum, które specjalizuje się w przechowywaniu właśnie tego rodzaju zbiorów.
Są wśród nich materiały przed i powojenne rozmaitego pochodzenia.

O tym, co dokładnie podarowano Archiwum Państwowemu, powiedziała radiuCENTRUM Anna Tabaka, kurator działu historii MOZK: "W zbiorach są m.in. pamiątki po Kazimierze Starzyckiej-Kubalskiej - aktorce związanej bardzo długo z kaliskim teatrem. Są tam również mapy i plany, w tym plany zagospodarowania Parku Miejskiego w Kaliszu wraz z drzewostanem. Są również przedwojenne dokumenty - weksle i wykazy wierzytelności związane z nazwiskiem Mojsze Król(l)a."

fot. Archiwum Państwowe w Kaliszu

Ponadto Archiwum weszło w posiadanie maszynopisu z konferencji z roku 1953 dotyczącego planowania przestrzennego w Kaliszu, który obrazuje, jak koncepcje na rozbudowę miasta, w tym sieci kolejowej, zmieniały się w ciągu dekad.

Muzeum uzupełniło też przekazanym zbiorem dokumenty po kaliskim lekarzu, Kazimierzu Rogackim i jego ojcu, których część znajdowała się już w Archiwum Państwowym.

Część z przekazanych materiałów jest już gotowa do udostępniania, niektóre wymagają bardziej czasochłonnych prac archiwizacyjnych.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).