Małyszko o kaliskich cmentarzach

"W krainie pamięci. Kaliskie cmentarze i miejsca pochówku dawniej i dziś" - to nowa publikacja historyka, etnografa i regionalisty z Pleszewa Stanisława Małyszki. Książkę wydało Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Jest to publikacja popularnonaukowa, bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami, rycinami, mapami i kopiami dokumentów, a także licznymi zdjęciami współczesnymi kaliskich nekropolii, wnętrz świątyń i widoków dawnego grodu nad Prosną. Na stronach książki zostały omówione dzieje 20 miejsc pochówku oraz cmentarzy w części już nieistniejących lub nieużytkowanych oraz 13 nekropoli użytkowanych.
Dużo uwagi poświęcono w pierwszej części książki pochówkom w podziemiach i kryptach kościelnych oraz w ich otoczeniu, poczynając od najstarszej kolegiaty św. Pawła w grodzie na Zawodziu. Wśród bogatego materiału ilustracyjnego warto wspomnieć o dawnych lub aktualnych planach cmentarzy. Po raz pierwszy na opublikowane zostaną m.in. dotychczas nieznane plany cmentarza żołnierskiego, a później Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego z 1923 i 1929 roku oraz mało znane projekty zabudowań na kaliskich nekropoliach żydowskich.

Książka nie tylko przywraca pamięć o licznych, nieraz już zapomnianych miejscach pochówków w Kaliszu na przestrzeni ostatniego tysiąclecia, ale też o wielu osobach tam pochowanych, które zapisały się złotymi zgłoskami w dziejach grodu nad Prosną, Wielkopolski, a często całej Polski.
Na stronach książki zostały omówione dzieje 20-tu miejsc pochówku oraz cmentarzy częściowo już nieistniejących lub nieużytkowanych, a także 13-tu nekropoli użytkowanych.

Promocja tej popularnonaukowej publikacji połączona ze spotkaniem z jej autorem odbędzie się w ten piątek, 11 czerwca o godz. 17:00 w Rezerwacie Archeologicznym na kaliskim Zawodziu.

tekst za: MOZK

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).