Biesiada Folkloru 2022

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu organizuje 26. Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022. Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski w Brzezinach koło Kalisza odbędzie się od 9 do 10 lipca. To wyjątkowe święto regionalnej kultury ludowej - decyzją Ministra Kultury, Piotra Glińskiego istniejącą od ponad czterdziestu lat Biesiadę Folkloru wpisano do krajowego rejestru dobrych praktyk (Narodowego Instytutu Dziedzictwa) w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Przegląd ma charakter konkursu. Powołane przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jury - złożone z etnomuzykologa, etnochoreografa i etnologa - wyłoni najlepsze prezentacje zespołów ludowych w subregionie Południowej Wielkopolski oraz przyzna nagrody finansowe i statuetki. Podczas Biesiady Folkloru odbędą się Targi Sztuki Ludowej jako promocja twórczości rękodzielniczej regionu.

"Na rozpoczęcie planujemy korowód zespołów, a na zakończenie tradycyjną potańcówkę i wręczenie nagród" - mówi radiuCENTRUM Anna Gałczyńska z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Współorganizatorem Biesiady Folkloru 2022 jest stały partner, ale pod nowym szyldem - Brzezińskie Centrum Kultury i Biblioteka. Głównym założeniem imprezy jest ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie folkloru, a także możliwość spotkania środowiska twórców i kontynuatorów kultury ludowej w celu wymiany doświadczeń oraz konsultacji z folklorystami.

Dlatego ważne, by wybrać do przeglądu utwory cenne, oryginalne, nieprezentowane w poprzednich Biesiadach Folkloru i charakterystyczne dla miejsca działalności danego zespołu.

Jury oceni następujące elementy: zgodność repertuaru z tradycją regionu, wykonanie tańca, formę i treść widowiska obrzędowego, charakterystyczny sposób wykonania i cechy gwarowe śpiewu, technikę i maniery wykonawcze, zgodność składu kapel z tradycjami regionu, dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności wykonawców, typowość stroju ludowego oraz poziom artystyczny prezentacji.

"Zachęcamy do udziału - oprócz stałych kategorii zespołów tanecznych i śpiewaczych, kapel i solistów także w nowych - dla gawędziarzy ludowych i w duży / mały dla mistrza i ucznia. Zespoły dziecięce będą oceniane w osobnej kategorii. Na zgłoszenia udziału w Biesiadzie Folkloru czekamy do 15 czerwca. Bardzo ważnym przygotowaniem do konkursu śpiewaczego są konsultacje z etnomuzykolog, dr Arletą Nawrocką-Wysocką z ISPAN. Spotkania z zespołami i ze śpiewakami w regionie planujemy do czerwca" - dodała A. Gałczyńska.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu rokrocznie pracuje z artystami ludowymi, pomagając wybrać repertuar tradycyjny oraz wykonać go w sposób jak najbardziej autentyczny.

Biesiadę Folkloru 2022 dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z funduszy Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).