PROW w obiektywie

Rozpoczęła się trzecia edycja konkursu "PROW w obiektywie". To konkurs fotograficzny, którego celem jest zaprezentowanie jak zmieniły się wielkopolskie wsie i rozwinęła agroturystyka dzięki unijnemu wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O szczegółach powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego:

"Zapraszamy wszystkich miłośników fotografii do udziału w tym konkursie, który będzie się odbywał w pięciu kategoriach tematycznych: infrastruktura dofinansowana w ramach PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013, krajobraz wiejski z lotu ptaka, zdjęcia wykonane podczas wydarzeń związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu, turystyka na obszarach wiejskich, oraz ujęcia prezentujące tradycyjne wielkopolskie dania".

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia. Zgłoszone prace w formie elektronicznej zostaną ocenione prze jury konkursu. Prace należy wykonać i nadesłać do 19 sierpnia 2022. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 25 000 złotych. Szczegóły i regulamin konkursu można znaleźć na stronach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).