35/35. Jubileusz Biblioteki Głównej

W poniedziałek, 29 listopada, o godz. 17.00 Biblioteka Główna przy ul. Legionów 66 w Kaliszu zaprasza na otwarcie wystawy „35/35” przygotowanej z okazji jubileuszu 35-lecia placówki.

Biblioteka Główna, przez wielu kaliszan nazywana popularnie Pałacykiem, została powołana do życia 1 stycznia 1986 r. Jak wspomina Ryszard Bieniecki - dyrektor Biblioteki w latach 1971-1982 - „Kalisz posiadał znakomicie rozwiniętą sieć filii, brakowało natomiast nowoczesnej placówki, która służyłaby zaspokojeniu szeroko rozumianych potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta”. Decyzję o utworzeniu Księgozbioru Głównego, a także o umieszczeniu go w budynku przy ul. Buczka 66 (obecnie Legionów 66) podjęto w październiku 1984 r. Jego podstawę stanowić miały starodruki, wydawnictwa naukowe oraz popularno-naukowe, regionalia, literatura piękna, a także szeroko rozumiane zbiory specjalne.

Ostatecznie Pałacyk swoje podwoje otworzył dla czytelników 20 listopada 1986 roku. W nowym budynku siedzibę znalazły: Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Przechowywania i Konserwacji Zbiorów, Dział Udostępniania oraz Dział Informacyjno-Bibliograficzny. Kierownikiem biblioteki została Eleonora Morawska.

Z zachowanych materiałów wynika, iż w pierwszym miesiącu bibliotekę odwiedziły 133 osoby, zarejestrowano 26 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 9 książek. Z biegiem czasu wzrastała nie tylko liczba czytelników, ale również stan księgozbioru, który już rok po otwarciu liczył ponad 20 tysięcy woluminów, 5 tysięcy czasopism oprawnych, a także 250 tytułów gazet i czasopism w prenumeracie.

Nim jednak placówka zaprosiła pierwszych czytelników, z uwagi na fatalny stan willi, aż przez cztery lata prowadzono intensywne prace remontowe. Adaptując budynek na potrzeby książnicy mocno przebudowano jego wnętrza, zwłaszcza w obrębie parteru. Łączny koszt prac zamknął się w kwocie 24 milionów złotych. Jak wspomina Jerzy Bielawski - dyrektor Biblioteki w latach 1982-1992 - „Najtrudniejsze okazało się osuszanie piwnic, które zamieniono w magazyny dla książek”.

Projekt bibliotecznych wnętrz wykonał Józef Marian Chierowski projektant wnętrz, mebli oraz pianin, twórca słynnego fotela model „366” masowo produkowanego w okresie PRL.

"Na wystawie, zgodnie z tytułem, zostanie pokazanych 35 najcenniejszych obiektów z kolekcji zbiorów specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej, m. in. karty „Statutu Kaliskiego” Artura Szyka, fotografie Jana Wilhelma Dielha, starodruki pochodzące z kaliskich typografii, rękopisy, cymelia oraz księgozbiór historyczny Alfonsa Parczewskiego, ks. Jana Sobczyńskiego oraz Leopoldów z Rzepiszewa" - powiedziała radiuCENTRUM Monika Sobczak-Waliś, kuratorka wystawy.

Dopełnienie historycznej ekspozycji stanowi wystawa wspomnieniowa prezentująca dorobek kulturalny Biblioteki. Całość przygotowali Monika Sobczak-Waliś, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych i Regionalnych oraz Arkadiusz Błaszczyk, kierownik Biblioteki Głównej.

Wystawę będzie można oglądać w godzinach pracy Biblioteki Głównej do 10 stycznia 2022 r.

tekst: MBP im. A. Asnyka w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).