Nagrody dla ekobohaterów

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. To znakomita okazja, aby przedstawić ekologicznych bohaterów, którzy angażując się w szereg działań na rzecz przyrody, zostali docenieni przez Kapitułę odznaki „Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo-Cennych Gołuchowa”. Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym rokrocznie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie i wręczanym młodzieży podczas obchodów Dnia Ziemi. W tym roku, 14 kwietnia, Kapituła odznakę przyznała piętnastu osobom, a dwóm osobom specjalne podziękowania za zaangażowanie w działania proekologiczne. Reprezentują oni Szkołę Podstawową nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu, Szkołę Podstawową nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu oraz Szkołę Podstawową Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.

W okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. uczniowiebrali udzial w różnorodnych przedsięwzięciach m.in. w akcji „Ratujmy kasztanowce” w parku-arboretum w Gołuchowie, „Sprzątanie Świata” w okolicy macierzystych szkół i w parkach, w zbieraniu kasztanów i żołędzi dla mieszkańców Pokazowej Zagrody Zwierząt w Gołuchowie oraz w licznych konkursach, wśród nich „Imię dla żubra” i „Portrety drzew”. Ten ostatni został ogłoszony w związku z tegorocznymi obchodami Dnia Ziemi i zaowocował aż 128 pracami. Wzięło w nim udział 14 placówek szkolnych. Uczestnicy konkursu wykonali portrety dendrologicznych okazów m.in. z parków miejskich w Kaliszu i Pleszewie, terenów przyszkolnych, miejsc zamieszkania oraz parku-arboretum w Gołuchowie.

Wśród laureatów konkursu są uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie, którzy zajęli, odpowiednio, I, II i III miejsce. Biorąc pod uwagę estetykę prac i pomysłowość ich wykonania jury konkursu zdecydowało również o przyznaniu 7 wyróżnień.

W tym roku, z uwagi na brak możliwości zorganizowania obchodów Dnia Ziemi, odznaki i nagrody w konkursie „Portrety drzew" zostaną wręczone dopiero jesienią, podczas obchodów Święta Drzewa w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

na fot.: prace wyróznione

Obchodzony 22 kwietnia Dzień Ziemi upamiętnia manifestację ekologiczną sprzed 50 lat, która odbyła się w USA. Jest to wydarzenie demonstrujące jedność w dążeniu do zdrowego i zrównoważonego środowiska, zwracające uwagę na globalne problemy, ale też koncentrujące się na pięknie świata.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).