Kaliszanie - kaliszanom

Blisko 600 fotografii dokumentujących dawny Kalisz - to efekt akcji poszukiwania i gromadzenia zdjęć, dokumentujących historię Kalisza i jego mieszkańców. Niezwykłą inicjatywę pod hasłem "Podziel się swoją historią”, podjęła trzy lata temu Fundacja „Nasza Historia”.

Akcja adresowana była do rodzin zamieszkałych w Kaliszu, ale także poza jego granicami. Chodziło o dawne fotografie z rodzinnych archiwów lub prywatnych kolekcji, wykonane przed 1989 rokiem. Powierzone zdjęcia były skanowane, a oryginały wracały do właścicieli. Była to pierwsza tego typu akcja w Kaliszu, zaplanowana na tak szeroką skalę. Środki na ten cel wyasygnował departament kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Spośród uzbieranych fotografii wybrano siedemdziesiąt i w formie wydrukowanych powiększeń wyeksponowano w Klubie Osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w holu I piętra Starostwa Powiatowego, a także w Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Od 9 września są dostępne w charakterze wystawy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zaś ze 180-ciu wybranych zdjęć, został stworzony album pt. „Kaliszanie Kaliszanom”.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).