Łączymy pokolenia

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Fundacja „Z Godnością” zapraszają na wystawę fotografii wykonanych do kalendarza „Łączymy pokolenia” 2020.
Zakup kalendarza wspomoże działania Fundacji. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli, Fundacja będzie mogła przekazać fundusze dla kaliskiego Hospicjum Domowego „Medyk”. Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przekazany na zakup specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych dla Pacjentów Hospicjum.

Hospicjum Domowe „Medyk” działa na terenie Powiatu Kaliskiego, Kalisza i okolic od 2012 r. Jego działania ukierunkowane są na poprawę, jakości życia Pacjentów w stanie terminalnym, polegają one między innymi na zapobieganiu i uśmierzaniu bólu i innych objawów somatycznych oraz łagodzeniu cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, których doświadczają Pacjenci i ich rodziny.

Autorką fotografii jest Paulina Witecka, która zrealizowała projekt przy współpracy Natalii Zawartki–Ignaszak ze strefy artystycznej „Uciechowo” oraz podopiecznych Fundacji „Z Godnością”, którzy wzięli udział w sesji fotograficznej. Dzięki tym osobom powstał piękny i wzruszający kalendarz, który jest symbolem chęci niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, a także, jednym z podsumowań całorocznych działań Fundacji na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Ekspozycja w Galerii w Hallu potrwa do 19 listopada.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).