Patriotyczne przedszkolaki

Gala Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej odbędzie się już po raz trzeci w Kaliszu. Na scenie w auli WP-A UAM przy Nowym Świecie 28-30, w ten wtorek, 14 stycznia wystąpią dzieci ze szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. "W kategorii piosenki patriotycznej zaprezentuje się jedenaścioro uczestników, a w kategorii poezji patriotycznej - dziesięcioro" - zapowiada radiuCENTRUM Agnieszka Przybyłowska, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu.

"Czekamy zawsze na to przedsięwzięcie, ponieważ dostarcza ono wiele wzruszeń i emocji. Zaangażowane w nie są nie tylko przedszkolaki i jednostki oświatowe, ale również muzycy i aktorzy z Kalisza. Mamy też niespodziankę w postaci pokazu musztry w wykonaniu klas mundurowych V LO w Kaliszu. Opiekunami dzieci jest z kolei młodzież z Liceum Ekonomicznego, a uczniowie Technikum Budowy Fortepianów przygotowali piękny występ artystyczny."

Na widowni zasiądą 3 pokolenia widzów: dziadkowie, rodzice i dzieci, którzy obserwować będą nie tylko występy swoich podopiecznych, ale też poznają laureata tegorocznej statuetki "Trębacza Przeglądu", który swoją działalnością pomaga w rozwoju dziecięcych talentów - dodała dyrektor Przybyłowska.

"Ta Gala rozpoczyna cykl całorocznych wydarzeń rocznicowo-patriotycznych w roku 2020. Jej celem jest nie tylko kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, ale również rozwijanie ich talentów i pasji. Przyczyniają się do tego jednostki kulturalno-oświatowe, w których dzieci te pasje rozwijają. Dlatego honorową statuetkę "Trębacza Przęglądu" otrzyma Młodzieżowy Dom Kultury za wprowadzanie dzieci w świat muzyki, kultury i sztuki."

Gala Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2020 rozpocznie się w ten wtorek o godz. 14:00. Wstęp jest wolny, a partnerem medialnym przedsięwzięcia jest radioCENTRUM.

Honorowy patronat nad imprezą przyjęli:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek
Biskup Kaliski Edward Janiak
Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska
Wojskowy Komendant Uzupełnień - ppłk Marek Kosicki

Organizatorzy:
Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).