Przewodnik alternatywny

24 kobiety i jednego mężczyznę sportretowała Anna Tabaka - historyk sztuki i regionalistka w swojej najnowszej publikacji: "Wszystko dla pań. Alternatywny przewodnik po Kaliszu". Wszystkie zamieszczone postaci są związane z Kaliszem, ale "to właśnie kobiety są lokomotywami tej książki" - powiedziała radiuCENTRUM autorka Anna Tabaka.


na fot. od lewej: Anna Tabaka / historyk sztuki, regionalistka / Przemysław Dunaj / artysta grafik

"Najważniejsze dla charakteru tej książki jest to, że ma to jednak być przewodnik. Inny, alternatywny, ale jednak przewodnik. Z jednej strony są tu kobiety i ich życie, w miarę kolorowe i ciekawe, z drugiej strony, to ma się łatwo i szybko czytać. Wokół każdego portretu mamy ciekawe miejsca, związane z danymi postaciami. W ten sposób buduje się nam jakby nowa siatka miasta i nowa siatka miejsc, którą warto zobaczyć."

Ilustracje do książki wykonał znany kaliski artysta grafik Przemysław Dunaj.

"Skoro przewodnik alternatywny, to i ta ilustracja musi wymagać od swojego odbiorcy troszeczkę erudycji plastycznej. Pomyśleliśmy, że Kalisz właściwie w żadej publikacji nie miał takiej ilustracji. Takiego zwartego, spójnego graficznego przekazu, który nie jest dokumentacją, a wchodzi w troszkę inną narrację, inną opowieść, buduje trochę inne światy" - powiedział radiuCENTRUM Przemysław Dunaj.

Publikację i promocję w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wsparli: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Urząd Miasta Kalisza. Książkę można otrzymać za darmo w kaliskiej Księgarni Staromiejskiej.
Przewodnik rekomendowali Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
Wersja podstawowa tekstu powstała dzieki stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przyznanego Annie Tabace w 2016 roku na opracowanie alternatynego przewodnika po Kaliszu.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).