Starodruki w Książnicy

Unikatowe starodruki, a wśród nich m.in. bezcenna "Biblia Gdańska" z 1632 roku znajdują się na wystawie zatytułowanej „Stare druki ze zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”. Instytucja pragnie w ten sposób przybliżyć czytelnikom swoje cenne kolekcje, które od lat nie opuszczały magazynu Działu Zbiorów Specjalnych, gdzie wstęp mają tylko wtajemniczeni.

Wśród eksponatów znajdują się pozycje wyjątkowej wartości. Mogą one stanowić istotną pomoc dla badaczy historii, regionalistów i nauczycieli, zajmujących się edukacją historyczną na różnych poziomach nauczania.
Organizatorzy rozmieścili tomy w sposób przypadkowy, bez grupowania tematycznego, bez tłumaczeń łacińskich tytułów. Pominęli chronologię wydań. Zwiedzający mogą zatem zbudować swoje własne doświadczenia, poznać prezentowane obiekty na własnych warunkach.

Na ściankach wystawowych znajdują się plakaty pozwalające zajrzeć do eksponowanych ksiąg. Na pokazanych tomach jest widoczny upływ czasu, są plamy, podkreślenia, dopiski, różnego rodzaju znaki proweniencyjne, nanoszone przez kolejnych właścicieli. Sfatygowane okładki, strony noszą ślady zagięć.

Niewielki ilościowo zasób starych druków jest gromadzony w Książnicy od 1978 roku. Ostatni zakup miał miejsce w 2016 roku. Wśród ponad 40 tomów wydań polskich i europejskich przeważają przede wszystkim calisiana. Większość ksiąg zachowanych w zbiorach Książnicy było tłoczonych w kaliskiej drukarni jezuickiej. Uzupełniają one dość skromne zbiory tego typu literatury, gromadzone w miejscowych bibliotekach. Są datowane od XVII po XVIII wiek. Tematycznie przeważa literatura religijna (zwłaszcza kazania, chętnie drukowane przez kaliskich jezuitów), w zbiorze jest także m.in. podręcznik, stanowiący najstarszy w zasobach Książnicy przykład literatury tego typu, czy też niemiecki kalendarz genealogiczny.

Zachowanie eksponatów dla potomnych to główne zadanie bibliotekarzy. Na wystawie są prezentowane również efekty prac konserwatorskich, którym poddano „Biblię Gdańską” z 1632 roku. Ten stary druk jest najstarszym w kolekcji, a jego konserwacja trwała ponad cztery miesiące w pracowni konserwatorskiej.

Kuratorem wystawy jest dr Bogumiła Celer.

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19. Zgłoszenia na oprowadzanie kuratorskie są przyjmowane pod nr tel. (62) 506 59 73.
Wystawa będzie prezentowana w budynku Biblioteki Pedagogicznej do 31 maja 2021 roku.
tekst za: Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
fot. Fb PB i kalisz.pl

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).