Wspomnienie o Iwonce Urbanowskiej

10 rocznica śmierci oraz potrzeba przypomnienia niebagatelnych osiągnięć i przedsięwzięć, które znacząco wpłynęły na rozwój Kalisza i służą do dziś lokalnej społeczności, stały się przyczynkiem do zorganizowania wspomnieniowej wystawy pt. "Iwonka Urbanowska - charyzmatyczna działaczka społeczna (1935-2011). Ekspozycję zorganizowała kaliska Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego.

"Pani Iwonka Urbanowska przeprowadziła się do Kalisza w latach 60-tych ubiegłego wieku i z naszym miastem związała się nie tylko zawodowo. Bardzo szybko dała się poznać jako wielka społeczniczka, zakładając m.in. Klub Inteligencji Już Niepracującej. W 1976 roku natomiast, dzięki jej staraniom powstał Związek Kynologiczny, którego przez 20 lat była prezesem. Dzięki jej staranom powstał też park nad Krępicą. Największym jej osiągnięciem było powstanie w 2006 roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku Calisia w Kaliszu" - powiedziała radiuCENTRUM Aldona Zimna, kurator wystawy z Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.

Na jedenastu planszach zamieszczono fotografie i materiały ze zbiorów Książnicy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Calisia oraz osób prywatnych.
Kurator Aldona Zimna wyjaśnia też ciekawostkę związaną z imieniem bohaterki wystawy.

"Cały czas mówię "pani Iwonka", ponieważ miała ona dostać imię "Ivanka", bo jej matka była Jugosłowianką. Stąd wpis do dowodu - "Iwonka" i dlatego wszystko podpisujemy w taki sposób. Zapraszamy wszystkich do oglądania naszej wystawy, która została zorganizowana do 14 czerwca, w godzinach pracy biblioteki."

Warto dodać, że Iwonka Urbanowska była przez dwie kadencje kaliską radną miejską. Aktywnie działała na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych i przyczyniła się do rozwoju Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan”. To również z jej inicjatywy na cmentarzu przy ul. Poznańskiej powstało kaliskie kolumbarium. Pośmiertnie została wyróżniona odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).