Książka o powstaniu

Grzegorz WaliśNa 90-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego kaliskie Archiwum opublikowało "Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu". Wydawnictwo pod redakcją dyrektor Grażyny Schlender opracowali: Grzegorz Waliś i Adam Nawrocki. Znalazły się w nim przede wszystkim materiały z okresu międywojennego - mówi Grzegorz Waliś.

"Najwięcej materiałów dotyczy działalności organizacji kombatanckich, czyli organizacji, które skupiały weteranów Powstania Wielkopolskiego. To są: statuty, regulaminy, informacje o składach zarządu, o działalności. Dosyć dużo jest korespondencji na temat zbierania informacji o dziejach Powstania Wielkopolskiego, ponieważ zaraz po zakończeniu zaczęto akcję zbierania materiałów i pisania dziejów Powstania, wyjaśnianie faktów, wydarzeń itd. Dosyć dużo jest także informacji na temat ewidencji grobów powstańczych."

Wszystko, co dotyczy Powstania, a znalazło się w zasobach Archiwum Państwowego w Kaliszu i Poznaniu, zostało umieszczone na okolicznościowej płycie cd opracowanej i wydanej wspólnymi siłami obu placówek. To początek większego przedsięwzięcia, którego celem jest upowszechnienie materiałów archiwalnych na temat polskich zrywów niepodległościowych.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).