Konkurs historyczny

Juz 22 marca odbędzie się pierwszy etap konkursu "Zryw powstańczy 1863 – 1864". Zmagania odbędą się online, a wezmą w nich udział przedstawiciele 18 szkół podstawowych i 6 szkół średnich. Konkurs jest trzecim działaniem w ramach projektu "A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim" organizowanego przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

"Głównym założeniem konkursu historycznego pod hasłem "Zryw powstańczy 1863 -1864" jest rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej, poszerzanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego, kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstania oraz pamięci o losach powstańców, a także kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia"-powiedziała radiuCENTRUM Ewa Kłysz z muzeum w Opatówku, koordynatorka projektu.

W naborze do konkursu mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Kalisza, powiatu kaliskiego i powiatów sąsiednich (z terenu dawnego województwa kaliskiego).

Poza Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku partnerami organizacyjnymi są Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu i III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, przy współpracy z kaliskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Delegaturą Kuratorium Oświaty.

Partnerem medialnym wydarzenia jest radioCENTRUM.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).