NAGRODA DLA LEWKOWA

Muzeum w Lewkowie otrzymało specjalne wyróżnienie w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku Izabella 2022 r. Kapituła konkursu doceniła Lewków w kategorii opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, inwestycje.

Nagroda Izabella – inspirowana postacią Izabeli Czartoryskiej – jest wyrazem uznania dla najważniejszych wydarzeń muzealnych roku w Wielkopolsce oraz ich twórców. Od początku jej patronem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Muzea oceniane są w pięciu kategoriach: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, działalność naukowa i wydawnicza, działalność promocyjna i popularyzatorska oraz opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, inwestycje.

na fot.: nagrodzeni w konkursie Izabella 2022

Muzeum w Lewkowie otrzymało wyróżnienie specjalne za „konserwację, renowację i modernizację Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie”. To podwójne wyróżnienie – mówi radiuCENTRUM dyrektor muzeum, Sylwia Nowicka.

„Tak naprawdę, dla naszego małego, sześcioosobowego zespołu to podwójna nagroda. Już sama modernizacja tego obiektu to wiatr w nasze skrzydła. Wreszcie możemy działać jako muzeum, spotykać się z fantastycznymi ludźmi i podejmować ich nowe inicjatywy. Codziennie, a zwłaszcza w weekendy, spotykamy się z nowymi ludźmi, którzy podsuwają nam nowe pomysły”.

Muzeum w Lewkowie jest od 2017 r. samodzielną instytucją kultury, która podlega Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu. 3 października 2022r. nastąpiło oddanie do użytku obiektu po 4-letniej modernizacji. Koszt inwestycji to blisko 27 000 000 złotych, w tym 13 000 000 ZŁ to środki z Unii Europejskiej, z programu WRPO, pozyskane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

na zdj.: dyrektorka muzeum Syliwa Nowicka i wręczający nagrodę marszałek Marek Woźniak

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).