2 okazje - 2 wystawy

W Muzeum Regionalnym w Pleszewie otwarto dwie wystawy jubileuszowe - jedna poświęcona jest 740 - leciu Pleszewa, druga 25 - leciu odrodzonego powiatu pleszewskiego. Podczas wernisażu wręczono nagrody laureatkom historycznego konkursu "740 lat miasta Pleszewa".

W większej - odnowionej sali wystawowej, umieszczono plansze z najważniejszymi datami i wydarzeniami z 740 - letniej historii miasta Pleszewa a dokładnie odnotowania w dokumencie sądowym Przemysła II "civitas Plessow'" czyli "miasto Pleszew". Na planszach znajdujemy m.in. informację o księżnej Annie z Tenczyńskich - Raciborskiej, która w 1518 roku ufundowała kościół św. Ducha, wielki pożar Pleszewa w 1806 roku, gazety wydawane w Pleszewie pod zaborami i w II RP, odbieranie właścicielom firm i majątków w 1946 roku. W sali mniejszej są plansze upamiętniające 25 - lecie odrodzonego powiatu pleszewskiego.

Obecny na uroczystości były naczelnik MiG Pleszew (przewod. Rady Powiatu) Mieczysław Kołtuniewski przypomniał, że równo 40 lat temu w 1983 roku, w wykupionym dawnym zajeździe pocztowym, miasto zaczęło tworzyć Muzeum Regionalne. Na wernisaż przybyli też wszyscy starostowie: Edward Kubisz, Michał Karalus i Maciej Wasielewski. Był też były przewod. Rady Powiatu Bogdan Skitek, lider Solidarności z 1980 roku Krzysztof Szac, naczelnik MiG w latach 80. Teofil Fengier. Dyrektor MR Adam Staszak wręczył też nagrody laureatkom historycznego konkursu. Wygrała go Łucja Gomułka (ZSP nr 3 w Pleszewie), II m zdobyła Maja Trzebowska (ZSP nr 3 w Pleszewie), III Patrycja Czajka (ZSP nr 1 w Pleszewie).

na fot. (od lewej): Mieczyslaw Kołtuniewski / komisarz wystawy, Witold Hajdasz, dyr. MR Adam Staszak, wiceburmistrz Andrzej Jędruszek / starosta Maciej Wasielewski

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).