Historycznie o Pleszewie

Pleszew ma nowe historyczne wydawnictwo. Książka autorstwa Adama Kozaka - pracownika naukowego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk nosi tytuł "Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej" i zawiera wiele informacji dotyczących miasta Pleszewa od końca XIV wieku do początku wieku XVI.

Książka liczy 300 stron, z czego 20 to bibliografia i kolejne 20 to indeks miejscowo - osobowy, co świadczy o tym, że autor dotarł do bardzo wielu źródeł i to dotyczących samego miasta Pleszewa, w tym wytworzonych przez samą gminę w księgach ławniczych i radzieckich. Za cezurę czasową przyjął koniec XIV wieku, kiedy po upowszechnieniu papieru, nastąpił przyrost informacji źródłowych i początek wieku XVI , kiedy władzę w Pleszewie, dzięki małżeństwu z Anną Tęczyńską, przejął Jan Kościelecki dużo młodszy od swojej małżonki. W 1530 roku właściciele opuszczają miasto i zamek a właściwie fortalicjum - pustoszeje.
Z książki Adama Kozaka wyłania się Pleszew przełomu średniowiecza i nowożytności z rynkiem i bramami miejskimi ale bez murów obronnych, z kościołami a nawet szpitalem z fundacji Anny Tęczyńskiej z roku 1518. Jest potwierdzona informacja o zamku, w którym 11 marca 1493 roku, zatrzymał się u Anny i Zbigniewa Tęczyńskich herbu Topór na nocleg król Jan Olbracht, podróżujący z Kalisza do Pyzdr. Wtedy potwierdził przywilej organizowania w Pleszewie dwóch jarmarków na św. Floriana i na św. Jana.

Prawie 50 stron Adam Kozak poświęcił mieszkańcom Pleszewa, ich życiu codziennemu w tym trwałości małżeństwa. Pleszew jawi się też jako miasto zasobne i znaczące. Na wyprawę malborską przeciwko Krzyżakom w 1458 roku wysłał wyposażonych 12 piechurów, Jarocin 10, Krotoszyn 2, Koźmin - 20. Książka jest wzbogacona zdjęciami, scanami dokumentów, licznymi mapkami. Do nabycia w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, gdzie w czwartek odbyła się promocja z udziałem autora.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).