XVIII-wieczny Pleszew

"Życie codzienne mieszkańców Pleszewa w drugiej połowie XVIII wieku" - to najnowsza publikacja, odkrywająca tajniki dziejów miasta Pleszewa. Jest rozprawą doktorską Artura Makowskiego - absolwenta studiów doktoranckich na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promocja odbyła się w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, gdzie książkę można kupić. A o ciekawostkach, które można tam znaleźć opowie reporterka RC Irena Kuczyńska

Zakres chronologiczny publikacji, która liczy 370 stron, obejmuje lata 1750 - 1793, kiedy to Pleszew został zajęty przez wojska pruskie. Natomiast zakres przestrzenny obejmuje obszar miasta lokacyjnego z przedmieściami. Pleszew nie miał murów ani bram. W 1793 roku miasto liczyło 1509 mieszkańców, przy czym w Rynku, gęsto zabudowanym, mieszkali najbogatsi. Rynek i cztery główne ulice były brukowane. Specjalną drogą wywożono na pola gnój. Jeszcze był w mieście dwór, ale już podupadał. Były dwa kościoły - fara i kościół św. Ducha ze szpitalem oraz oratorium św. Floriana przy ul. Jarockiej. Pleszewska rodzina miała średnio pięcioro dzieci, do jedzenia używano łyżek, ziemniaki pleszewianie zaczęli jeść dopiero w 1790 roku. Najczęściej umierali na przednówku. Nie hodowali kóz, wierzyli w przesąd, że "diabeł przyjmuje postać kozła a w kozim mleku są siły nieczyste". Mało kto umiał czytać i pisać, nawet niektórzy urzędnicy podpisywali się "ręką trzymaną" albo krzyżykami. Za pobicie wójta groziła kara cielesna - 400 plag, które wymierzano na Rynku. Zęby wyrywał i kości nastawiał cyrulik. Właścicielkami miasta Pleszewa były kobiety Marianna z Sapiehów i Ludwika z Koźmińskich, rządziły jako rozwódki albo wdowy. Te i wiele innych ciekawostek, znajdą miłośnicy lokalnej historii w książce Artura Makowskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).