Dla utrwalenia populacji

300 sztuk kuropatwy polnej wypuszczono w Brzezinach w powiecie kaliskim. Celem akcji jest zwiększenie jej liczebności, a przede wszystkim utrwalenie populacji.

Ptaki zostały zasiedlone na terenie polnych obwodów łowieckich będących pod nadzorem brzezińskiego koła łowieckiego.

Kuropatwy są ptakami z rodziny kurowatych, zamieszkującymi niemal całą Azję Środkową i Europę. Ich populacja ulega znacznym wahaniom - liczebność ptaków zależy od ostrości zimy oraz pogody w czerwcu i lipcu, gdy wykluwają się pisklęta, które są wrażliwe na przemoknięcie i wychłodzenie. Od roku 2015 populacja tych ptaków w Polsce maleje.

Ograniczenie miejsc naturalnie przystosowanych do ich bytowania powoduje zmiana struktury zasiewów z dominującą częścią upraw zbóż i kukurydzy. Najlepsze schronienie i dostępność pożywienia dla kuropatw zapewniają natomiast trwałe użytki zielone oraz uprawy roślin okopowych.

W Brzezinach zasiedlenia dokonano w miejscu dotychczasowego bytowania ptaków. Zadanie na kwotę 10 500 złotych w całości zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Kaliskiego, a symbolicznego wypuszczenia ptaków dokonali Dorota Karpieko - Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, Robert Marszałek - Radny Powiatu Kaliskiego oraz Adam Jakóbczak - Zastępca Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).