Pieniądze na plac

Ponad 2 300 000 złotych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 otrzyma Chocz w powiecie pleszewskim. Jest to dofinansowanie do rewitalizacji Placu 1 Maja. Umowę na dofinansowanie, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, podpisał z burmistrzem Chocza Marianem Wielgosikiem w chockim urzędzie.

Plac 1 Maja to miejsce kultowe dla mieszkańców miasteczka. Kiedyś stał tu kościółek św. Wawrzyńca, który 200 lat temu spłonął i go nie odbudowano, ponieważ niewielki Chocz miał jeszcze kolegiatę i kościół klasztorny. Pamiątką po kościele św. Wawrzyńca jest kapliczka świętego, który ma chronić od pożarów i pomagać w leczeniu poparzeń. To od odnowienia kapliczki i terenu wokół niej, rozpoczęła się 4 lata temu rewitalizacja placu. W kolejnych etapach wymieniono sieć wodociągową, pobudowano kanalizację deszczową, pierwsze w Choczu rondo, wykonano posadzkę w centralnej części placu, utwardzono ścieżki, wykonano chodniki wzdłuż głównych pierzei placu, dokonano nowych nasadzeń zieleni, zainstalowano elementy małej architektury, oświetlono plac.


na fot. od lewej: Marian Wielgosik / burmistrz gminy Chocz i Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego

Gmina Chocz wyłożyła na to 4 000 000 złotych i czekała na dofinansowanie. Teraz się doczekała, bo co podkreślał marszałek Marek Woźniak, niektórzy beneficjenci zrezygnowali i z tych oszczędności można było wesprzeć Chocz.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).