Droga w Koźmińcu gotowa

Powiat Pleszewski zakończył przebudowę drogi powiatowej w Koźmińcu w gm. Dobrzyca. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1 000 000 złotych, w tym jest ponad 500 000 złotych stanowi dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład finansowy Gminy Dobrzyca to 185 000 zł. Nie jest to jedyna inwestycja drogowa w powiecie pleszewskim zaplanowana na ten rok.

Po modernizacji prawie kilometrowy odcinek drogi w Koźmińcu ma standard techniczny drogi powiatowej. Jezdnia jest poszerzona do 6 metrów, przy niej biegnie dwumetrowej szerokości chodnik z krawężnikiem od strony jezdni, utwardzone jest metrowe pobocze, oczyszczone i wyremontowane są przepusty pod zjazdami, odtworzone, odmulone i obsiane trawą są rowy przydrożne. W trakcie remontu wymieniono i uzupełniono oznakowania na drodze pionowe i poziome. Wykonano dwa przejścia dla pieszych, w tym jedno podświetlone lampą hybrydową, drugie z oświetleniem aktywnym. Wyremontowano też oświetlenie uliczne nad drogą. Po remoncie droga ma wyższe parametry użytkowe, nowoczesne rozwiązania techniczne, jest jednorodna na całej długości i jednorodna z krzyżującą się drogą powiatową przebudowywaną wcześniej. Remont kosztował 1 000 000 złotcyh, w tym 529 000 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 185 000 zł dołożyła gmina Dobrzyca.

W tym roku powiat przebuduje 1 km drogi z Lenartowic do Grodziska, odcinek drogi z Fabianowa ku Kotlinowi do granicy powiatu, gdzie też powstanie ścieżka rowerowa, wyremontuje kilometr drogi z Chocza do Białobłot. No i chodniki: w Pleszewie przy Wojska Polskiego, przy ul. Bogusza gdzie powstanie ścieżka rowerowa i z Brzezia do Pleszówki - powiedział radiuCENTRUM starosta pleszewski Maciej Wasielewski.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).