Upamiętnili Mikołajczyka

W Dobrzycy odbyły się Zaduszki Mikołajczykowskie — wydarzenie upamiętniające jednego z przywódców Polskiego Stronnictwa Ludowego, premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie oraz wicepremiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Odbywają się one w okolicach rocznicy śmierci polityka, który zmarł 13 grudnia 1966 r. w Waszyngtonie.

„Dobrzyca to miejsce rodzinne Stanisława Mikołajczyka. To było też pierwsze miejsce, w którym zaczęto w Polsce powojennej przywracać pamięć o premierze Stanisławie Mikołajczyku. Miejscowi i to pochodzący z rodziny Mikołajczyków i Ignasiaków, bo takie nazwisko nosiła Cecylia, jego żona podjęli ten wielki trud przywracania pamięci i jednocześnie pokazania we właściwy sposób całą jego drogę życiową, jego misję” - powiedział radiuCENTRUM poseł Andrzej Grzyb.

Jak podkreślali uczestnicy uroczystości idee, które towarzyszyły Stanisławowi Mikołajczykowi są żywe do dziś.

„To są te idee i myśli, które uważam, że są ponadczasowe. To z jednej strony umiłowanie demokracji i walka o to, żeby wszelkie jej przejawy rzeczywiście były stosowane, z drugiej strony interes narodowy Polski w relacjach międzynarodowych. Stanisław Mikołajczyk tym ideom był wierny. A trzeci aspekt to okres powojenny, gdy wraca mimo wszystko do kraju, bo wierzy, że można demokrację odbudować, według niej żyć” - powiedział radiuCENTRUM wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Podczas uroczystości odprawiono mszę św. w kościele pw. św. Tekli w Dobrzycy i złożono wiązanki kwiatów przy pomniku Stanisława Mikołajczyka na dobrzyckim rynku.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).