Oddane do użytku

W gminie Doruchów podsumowano realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu Samorządu Wojewódzkiego. Wśród nich wymienić należy budowę drewnianej wiaty na stadionie sportowym. W spotkaniu podsumowującym, z udziałem wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, z wójt Urszulą Kowalińską na czele.

Na przełomie 2021 i 2022 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Marszałkowskiego udało się zrealizować kilka ważnych projektów na terenie gminy. Wśród nich można wyróżnić m.in. przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych za kwotę ponad 443 000. Dotacja na ten cel wyniosła przeszło 216 000 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w Obszary Wiejskie, przebudowano oczyszczalnię ścieków w Doruchowie. Inwestycja kosztowała ponad 4 000 000 złotych, z czego połowę kosztów pokryła wyżej wymieniona dotacja.

Na terenie miejscowego stadionu w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś, postawiono za 129 000 złotych drewnianą wiatę, dotacja na ten cel wyniosła 50 000 złotych. Innym inwestycją był projekt "Schody do nieba, a nam podjazdu do lekarza potrzeba-zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie”. W ramach tego zadania wybudowano podjazd i zagospodarowano teren obok ośrodka zdrowia w Doruchowie. Inwestycja kosztowała ponad 732 000 złotych, a dotacja z programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" wyniosła 50 000 złotych.

Jak przekazała radiuCENTRUM Agnieszka Kotowska, z Urzędu Gminy w Doruchowie "Podczas wizyty marszałek Grabowski odwiedził wszystkie zrealizowane projekty. Ponadto wziął udział w uroczystym odebraniu Wiaty, która stanęła na terenie Stadionu Gminnego w Doruchowie".

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).