Seniorzy na Podlasiu

"Na styku kultur" pod takim hasłem odbywała się wycieczka na Podlasie, którą zorganizowało Stowarzyszenie XXL z Gołuchowa wespół z Gołuchowskim Centrum Kultury "Zamek". Prawie pół setki seniorów podróżowało do miejsc, gdzie żyli lub nadal żyją przedstawiciele różnych narodowości, wyznań, kultur.

Historia Podlasia, której dotknęli wycieczkowicze, sięga czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego, kiedy tereny te leżały w jego granicach. W Puszczy Białowieskiej polował Władysław Jagiełło, Stefan Batory, August II Sas, August III Mocny. W zamku w Tykocinie spotykał się z Barbarą Radziwiłłówną król Zygmunt August. W Białowieży, po rozbiorach Polski zbudował sobie zamek car Rosji Aleksander II. Są na Podlasiu mogiły powstańców listopadowych i styczniowych oraz żołnierzy AK. Są synagogi albo miejsca po nich i tablice upamiętniające społeczność żydowską, której już nie ma. Są cerkwie i sobory, gdzie modlą się prawosławni. Mają swoje monastyry z zakonnikami i zakonnicami, swoje zwyczaje i dawny język staro- cerkiewno - słowiański w cerkwi. W Kruszynianach jest meczet i mizar z grobami Tatarów. Podlasie to kraina łąk, lasów, drewnianych domów, bocianich gniazd, krzyży, błyszczących kopuł cerkwi, kościółków, pomników przyrody i historii. Taki obraz tej wielokulturowej krainy przywieźli do Gołuchowa uczestnicy wycieczki.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).