Z Gołuchowa do Hiszpanii

Dwa żubry z gołuchowskiej zagrody wyjechały do Hiszpanii. Dwuletni byczek Pogajek i trzyletnia krówka Powójka to potomkowie byka Pogaja. Kilka dni temu wraz z siedmioma innymi polskimi żubrami odbyły podróż na Półwysep Iberyjski.

Polskie żubry: w tym byczek i krówka z Gołuchowa, dwie samice z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, dwa samce z Ośrodka Hodowli Żubrów w Niepołomicach i trzy samice ze stada w Pszczynie Jankowicach zamieszkają w Segowii, w nowym ośrodku hodowlanym o powierzchni ponad 100 ha, położonym na terenie wyżynnym. Droga z Gołuchowa do Hiszpanii wiodła przez Pszczynę, gdzie odbył się załadunek zbiorczy. I dalej specjalnym transportem przez Niemcy i Francję, po dwóch dniach podróży, zwierzęta dotarły na miejsce.

Gołuchowskie stado jest kontynuacją białowieskiej linii żubrów, stanowi rezerwę genetyczną dla zwierząt żyjących na wolności, zasila też inne hodowle, w kraju i za granicą. W 2020 roku do Hiszpanii pojechał byk Podlas. Wymiana żubrów między zagrodami ma na celu tworzenie nowych i wspieranie już istniejących stad żubrów w Europie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt niezbędne jest utworzenie tzw. metapopulacji, czyli wielu rozproszonych stad, które są od siebie odizolowane. Minimalizuje to ryzyko przenoszenia wielu chorób, na które żubry – z uwagi na niską zmienność genetyczną – są wyjątkowo podatne. Zapobiega też kojarzeniu zwierząt w bliskim pokrewieństwie, co jest szczególnie ważne przy hodowli gatunku o tak małej genetycznej zmienności - informuje Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Transport żubrów został zrealizowany w ramach projektu ochrony żubra przez SGGW we współpracy z Lasami Państwowymi i Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).