Akademia na jesień

Kolejny krok w kierunku przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu w Akademie Kaliską. Zaledwie po 2-ch dniach od wizyty Wojciecha Murdzka, ministra nauki i szkolnictwa wyższego w kaliskiej PWSZ jej rektor - prof. Andrzej Wojtyła otrzymał list od dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego.

Poinformowano w nim o możliwości przekształcenia kaliskiej uczelni w akademię już z 1 września. Jednak zanim tak się stanie, rektor PWSZ musi przekazać kilka istotnych informacji:

"Przygotowujemy uzasadnienie do rozporządzenia, na mocy którego zostanie powołana Akademia Kaliska. Będziemy mieli trochę mało czasu, bo musimy do tego przygotować się organizacyjnie, ale bardzo się cieszymy z tego. To jest zasługa przede wszystkim naszej kadry naukowej oraz tego, że zdobyliśmy dwa prawa do doktoryzowania, co jest unikatowe w skali kraju, jeśli chodzi o Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe."

na fot. od lewej: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza; Andrzej Wojtyła / rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

Uczelnia musi przedstawić kosztorys zmiany nazwy uczelni. Chodzi o wymianę pieczęci, tablic, szyldów, sztandaru, wizytówek, indeksów, czy papieru firmowego.

Oprócz tego PWSZ jest zobowiązana przedstawić oświadczenie rektora uczelni, że koszty te całkowicie pokryje zainteresowana przekształceniem placówka.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).