Architektour 2019

Kalisz gości ponad stu studentów z różnych miast, których zadaniem jest praca nad koncepcjami zagospodarowania kilku wybranych obszarów miasta. Studenci są uczestnikami warsztatów Architektour 2019 zorganizowanych przez kaliski magistrat oraz Fundację "Na Dużą Skalę".

"Można śmiało powiedzieć, że po raz pierwszy taka impreza w Kaliszu ma miejsce. Jest to cykl wykładów specjalistów z dziedziny architektury z uniwersytetów z całej Polski oraz z zagranicy. Są to wykłady otwarte dla każdego, nie tylko tych, którzy interesują się architekturą" - powiedział radiuCENTRUM Rafał Andrzejak z kaliskeigo CIT-u.

W niedzielę o godzinie 18:30 organizatorzy zapraszają do starej auli Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM na wykład Marcina Kościucha z Ultra Architects. Zakończenie warsztatów zaplanowane jest na środę prezentacją prac uczestników oraz dyskusją na temat przedstawionych pomysłów.

Harmonogram:

Niedziela, 12 maja 2019
godz. 18:30, stara aula WPA-UAM, ul. Nowy Świat 28-30
Wykład Marcina Kościucha z Ultra Architects pt: „Nominowanie do nagrody Mies van der Rohe”

Poniedziałek, 13 maja 2019
godz. 18:15 – 20:00, sala Kościoła Bożego w Chrystusie, ul. Towarowa 1
Wykład Piotra Ratajkiewicza ze Studio DL pt: „Oświetlenie przestrzeni publicznych jako kreacja otaczającej przestrzeni”

Środa, 15 maja 2019
godz. 13:00, aula WPA-UAM im. profesora Jerzego Rubińskiego, ul. Nowy Świat 28-30
Podsumowanie warsztatów. Prezentacja projektów warsztatowych wraz z dyskusją o przedstawionych pomysłach.

Autor: 

Personalia

e-mail
romke@rc.fm

Nazwisko: 

Karolina Romke

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).