Bez pętli

Autobusy Kaliskich Linii Autobusowych muszą wjeżdżać na ścieżkę rekreacyjno-sportową, bo na końcu Rajskowskiej gdzie dojeżdża nowa linia 21, nie ma pętli autobusowej. "Przecież to zagraża życiu i zdrowiu wielu ludzi w tym dzieci" - informuje słuchaczka radiaCENTRUM za pośrednictwem Linii INTERWENCYJNEJ, tel.: 62 503 11 99 / redakcjaatrc.fm.

Jak się okazuje, z uwagi na brak miejsca, nawet dla najmniejszych autobusów KLA niezbędny jest wjazd i manewrowanie tyłem po ścieżce pieszo-rowerowej wiodącej od kaliskiego aquaparku. Jest to nie lada wyzwanie, gdyż najmniejszy autobus ISUZU, którym realizowane są połączenia na tej linii ma około 7,5 metra długości i około 2,5 metra szerokości. Powoduje to również wjeżdżanie na okalające rzekę elementy wałów przeciwpowodziowych.

Kaliskie Linie Autobusowe informują, że w tej sytuacji są jedynie wykonawcą przewozów, a za całość tej sytuacji odpowiada organizator komunikacji, czyli miasto, a dokładnie Wydział Spraw Obywatelskich.

"Ja nie czuję się kompetentna w tej sprawie, aby wyrazić jakiekolwiek stanowisko, jeżeli chodzi o miejsce zawracania autobusów w ciągu ulicy Rajskowskiej. Myślę, że jedynie pan dyrektor Krzysztof Gałka jest osobą kompetentną w tej sprawie, która notabene wyznaczała miejsce zawracania autobusów. Według mojej wiedzy to miejsce miało być w ciągu ulicy Rajskowskiej" - powiedziała radiuCENTRUM Anna Walczyńska - Naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich. Jak zaznacza, sama była przerażona, widząc zdjęcia autobusu wykonującego manewry na ścieżce, po której w sezonie wiosenno-letnim porusza się bardzo wiele osób na rowerach, rolkach czy pieszo. Rewelacjami naczelniczki WSO zaskoczony był Krzysztof Gałka - dyrektor zarządu dróg miejskich.

"Jak wiadomo, ulica Rajskowska jest ulicą ślepą bez przejazdu. Nie było możliwości wyznaczenia na końcu ulicy pętli do nawracania, bo tam są tereny prywatne. Przygotowanie takiej pętli do zawracania wymaga czasu i zabezpieczenia środków w budżecie miasta Kalisza. To było wiadome, że to jest niemożliwe do wykonania i to wykonane nie zostało. Jedynym rozwiązaniem była wspólna wizja w terenie z udziałem przedstawicieli WSO, KLA i ZDM. Jedynym rozwiązaniem tymczasowym będzie to, że autobus wjedzie na tę ścieżkę pieszo-rowerową, by wycofać i wrócić na ulicę Rajskowską"

- powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Gałka, dyrektor kaliskiego ZDM-u. Na znakach w miejscu wjazdu Rajskowskiej w ścieżkę sportową zawisła specjalna tabliczka pod znakiem zakaz ruchu o treści „nie dotyczy autobusów KLA”.

Jak przekonuje dyrektor Gałka, w majestacie prawa autobus może tam wjeżdżać z zachowaniem szczególnej ostrożności, dlatego, że mogą się pojawić na tej drodze piesi i rowerzyści.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).