Bezpartyjni przegrali

Komitet Wyborczy "Bezpartyjni Samorządowcy" przegrał w sądzie z Donaldem Tuskiem. Mowa o postępowaniu w trybie wyborczym, które miało dotyczyć wypowiedzi lidera Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, Donald Tusk powiedział 21 września w Pile, że ta partia jest "przystawką PiS" i "pomocnikami Kaczyńskiego". "Prawda się obroniła", mówili jednym głosem Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej oraz Marcin Małecki i Dariusz Grodziński, kaliscy radni.

"Spędziliśmy wiele godzin na konsultacjach z prawnikiem Platformy Obywatelskiej, kiedy to przedstawialiśmy kontekst kaliski, a w Kaliszu jak dobrze wiemy, prezydent Kinastowski jest w koalicji z PiS. Bardzo często dodajemy przedrostek nieformalnej, ale jakie to ma znaczenie, kiedy ślemy do naszych prawników konkretne głosowania w radzie miasta, konkretną obsadę polityczną stanowisk w radzie miasta, nadnaturalne zatrudnienie w spółkach miejskich przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział Dariusz Grodziński - kaliski radny Koalicji Obywatelskiej. Przypomniał on również o głosowaniach za absolutorium dla prezydenta mimo negatywnej oceny nadesłanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wykazanych w niej nieprawidłowościach.

"Jest to próba wprowadzenia w błąd wyborców opozycji, w szczególności tych, którzy mniej interesują się polityką i tylko tak naprawdę chodzą na głosowanie, że jest to kolejna partia opozycyjna. Może samorządowa, może jest tam jakiś kolejny Trzaskowski. A ewidentnie są to samorządowcy od początku, od zarania powiązani z Prawem i Sprawiedliwością, wcześniej z Kukizem. Od początku działali tak, a nie inaczej i to się wszystko potwierdza, o czym już wspominaliśmy i przed czym ostrzegaliśmy" - dodaje Marcin Małecki - kaliki radny Koalicji Obywatelskiej. Sąd okręgowy w Legnicy oddalił wniosek Bezpartyjnych Samorządowców i zobowiązał ich do zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami.

Strony postępowania mają 24 godziny od wydania postanowienia na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku braku zażalenia, po upływie 24 godzin od wydania postanowienia staje się ono prawomocne.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).