Biblioteka ma szefa

Znamy wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu: nowym szefem placówki będzie Robert Kuciński. O stanowisko ubiegało się czterech kandydatów, przesłuchania przed komisją odbyły się w czwartek, a w piątek rano zapadła decyzja.

"Każdy z kandydatów został poproszony o autoprezentację oraz przedstawienie autorskiej koncepcji organizacyjno-finansowej i proponowanego programu działalności biblioteki. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące spraw ogólnych, w szczególności: znajomości branżowych przepisów,uwarunkowań środowiskowych, wizji działania MBP w przestrzeni społeczno-kulturalnej miasta, gospodarki finansowej instytucji kultury, w tym możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, jak i indywidualnych programów przedstawionych w ofercie konkursowej. Kandydatów oceniano według jednakowych kryteriów, określonych w „Indywidualnej karcie kandydata”. Na podstawie punktacji,a także po dyskusji, w głosowaniu jawnym zdecydowano o zarekomendowaniu prezydentowi Kalisza kandydatury Roberta Kucińskiego, który uzyskał najwyższą liczbę punktów - 46 - powiedział radiuCENTRUM Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza.

Robert Kuciński "od zawsze" związany był z instytucjami kultury oraz z mediami w Kaliszu - również z radiemCENTRUM, jako redaktor, producent, prezenter, reżyser dokumentów i filmów reklamowych, publicysta kulturalny. Obecnie jest wicedyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

"Jestem przekonany, że nowo wybrany dyrektor dobrze pokieruje ważną instytucją kultury, jaką jest biblioteka. Cieszy mnie fakt, że osoba tak profesjonalna i zaangażowana w życie kulturalno-społeczne wraca do Kalisza" - komentuje prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

na fot.: Robert Kuciński / nowy dyrektor kaliskiej biblioteki; fot. Jakub Seydak

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).