Prace na 470

Kolejne prace na drodze wojewódzkiej nr 470 Kalisz - Turek, która natężeniem ruchu dorównuje trasom krajowym. Tym razem prace przebiegają dwutorowo. W Cekowie trwa przebudowa nawierzchni, o której powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego:

"Przebudowa drogi w samym Cekowie dotyczy odcinka liczącego ok. 1200 metrów. Wartość tego zadania opiewa na ponad 1 500 000 złotych, ponieważ tam są również wykonywane dodatkowe prace związane z odwodnieniem terenu. W związku z gęstą zabudową powstaje też sporo zjazdów do posesji itd. Stan nawierzchni w tym miejscu był już bardzo zły i wymagał podjęcia kompleksowych działań".

na fot.: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Z kolei na odcinku od Morawina do Szadku powstaje nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Koszt tej inwestycji to około 930 000 złotych - dodaje Ilona Kujawa, kierownik rejonu Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kole:

"Powstaje tam ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 2 metrów o nawierzchni bitumicznej, oczywiście wykonywane są też wszystkie niezbędne zjazdy. W ramach tego zadania wyremontowany zostanie tez już istniejący chodnik w obrębie ronda w Morawinie".

na fot.: Ilona Kujawa / kierownik rejonu Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kole

Prace drogowe w Cekowie, jak i przy chodniku na odcinku Morawin - Szadek mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Tymczasem na przyszły sezon zaplanowano budowę chodnika i ścieżki do Plewni, oraz wymianę nawierzchni w miejscowości Nowe Prażuchy na granicy z gminą Malanów.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).