Dobrzec wybuduje

W Kaliszu na osiedlu Dobrzec powstaną nowe bloki. Radni miejscy na środowej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza podjęli uchwałę w sprawie objęcia blisko 13-hektarowego terenu w rejonie skrzyżowania ulic Aliny Szapocznikow i Dobrzeckiej nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

"Wychodząc naprzeciw spółdzielni Dobrzec, chcemy na tym terenie zmienić plan zagospodarowania przestrzennego i przekazać go pod budownictwo wielorodzinne. Spółdzielnia jest zainteresowana, aby na tym terenie zainwestować. Myślę, że to dobra wiadomość dla mieszkańców" - powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzec planuje w tym miejscu budowę bloków wielorodzinnych. Tereny objęte nowym planem w sporej części są już zagospodarowane i wyposażone w podstawową sieć infrastruktury technicznej. Obszar będzie przeznaczony też pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także usługową.

W kolejnym etapie planowane jest uchwalenie planu dla terenu przy ulicy Biskupickiej.

na fot.: osiedle Dobrzec / źródło: SM Dobrzec

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).