Jak wnioskować

Ponad 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Kalisza i powiatu wzięło udział w poniedziałkowej konferencji pod hasłem "Wiemy więc działamy. Współpraca Samorządu i NGO = Rozwój lokalny". Jej celem było przedstawienie możliwości pozyskania środków na projekty z departamentów i jednostek Urzędu Marszałkowskiego w zakresie polityki społecznej, edukacji, zdrowia czy kultury. Mówi radiuCENTRUM inicjatorka tych spotkań Marzena Wodzińska z zarządu województwa wielkopolskiego:

"Przede wszystkim chcemy nauczyć organizacje pozarządowe gdzie mają wnioskować, z jakich projektów korzystać, żeby te wnioski były jak najlepsze, bezbłędne i skuteczne. Jednym słowem, żeby jak najwięcej z tych środków trafiało do fundacji, stowarzyszeń z Kalisza, powiatu kaliskiego i południowej Wielkopolski."

na fot. od lewej: Dorota Kinal / dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Marzena Wodzińska / zarząd województwa wielkopolskiego, Aleksandra Kowalska / dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

"Nasza fundacja działa od ponad 3 lat i cały czas uczymy się jak pozyskiwać zewnętrzne środki na działalność. Dotąd zajmowaliśmy się pomocą i integracją osób starszych, natomiast teraz chcemy rozszerzyć naszą działalność o wsparcie osób, których dosięgnęła depresja np. po stracie pracy i w wielu innych sytuacjach." - dodała Renata Kobierska z kaliskiej fundacji "Bądźmy Razem".

A praktycznych porad gdzie i jak starać się o środki zewnętrzne udzielały m.in. Aleksandra Kowalska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, oraz Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim. Podobna konferencja odbyła się w Ostrzeszowie i są zaplanowane w kolejnych wielkopolskich miastach.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).