Może wykreślić

Nowy zapis w regulaminie kaliskiego Budżetu Obywatelskiego budzi niepokój opozycyjnych radnych. Chodzi o możliwość wykreślenia z listy zaakceptowanych wcześniej projektów, które przeszły wnikliwą weryfikację w kaliskim magistracie, przez prezydenta miasta.

"Do tej pory projekty pozytywnie zweryfikowane przez urząd miasta, automatycznie były umieszczane na liście do głosowania. Niestety, w obecnie uchwalonym regulaminie to prezydent będzie mógł zdecydować o dopuszczeniu lub nie - projektu pod głosowanie, pomimo pozytywnej weryfikacji, jaką ten projekt przeszedł. Dla mnie jest to zapis bardzo niebezpieczny. I choć wiadomo, że Budżet Obywatelski to są konsultacje z mieszkańcami, to jednak z szacunku dla tego dialogu, weryfikacja przeprowadzana przez urząd powinna być wystarczająca i nie ma tu miejsca na uznaniowość - tym bardziej jednoosobowa uznaniowość prezydenta" - powiedziała radiuCENTRUM Barbara Oliwiecka, radna Koalicji Obywatelskiej, która poprawka do projektu uchwały próbowała wykreślić kontrowersyjny zapis - ale większością głosów radnych PiS i Samorządnego Kalisza, została przegłosowana.
na fot.: Barbara Oliwiecka / miejska radna KO
Do odświeżanego regulaminu udało się jednak wprowadzić dwie inne, istotne poprawki - czyli obowiązek umieszczania pełnego opisu zadania na listach do głosowania, a także prawo do opiniowania projektów przez miejski Komitet Rewitalizacji, jeśli ich realizacja dotyczy części miasta objętej strefą rewitalizacji.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).