Najlepsze innowatorki

Drużynowo najlepsze w Polsce - indywidualnie Anna Szatkowska pierwsza, a Julia Cholajda z 5. wynikiem.

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ogłosił zwycięzców corocznej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uczennice kaliskiego III Liceum im. Mikołaja Kopernika na rok przed maturą mają już indeksy w kieszeni, a na maturalnym świadectwie 100% egzaminu z matematyki. Droga na najlepsze uczelnie - otwarta.

To jedna z olimpiad wpisana na tzw. listę ministra edukacji, ale jej trudność polega na łączeniu kilku dyscyplin wiedzy. Julka i Ania wiedzą o tym najlepiej, a sukcesem dzielą się ze słuchaczami radiaCENTRUM:

"Tutaj zdecydowanie trzeba znać prawo, bo konkurs dotyczy ustawy o własności przemysłowej. Łączy również umiejętności techniczne, ponieważ trzeba się orientować na temat różnych wynalazków i zgłoszeń. Ale to też umiejętności matematyczne, więc naprawdę dobra głowa do liczenia jest w tym nieodzowna. Zdecydowanie mamy w tej olimpiadzie połączone przeróżne dziedziny..."

"Musiałyśmy nauczyć się też m.in. historii wynalazków oraz rozwiązywałyśmy różne zadania matematyczne polegające przykładowo na obliczeniu wynagrodzenia dla twórców wynalazku..." - powiedziały radiuCENTRUM Julia Cholajda i Anna Szatkowska.

na fot. od lewej: Anna Szatkowska i Julia Cholajda / laureatki olimpiady / III LO Kalisz

Ale w drużynowym sukcesie Wielkopolski miał też swój udział Jakub Rosiński z Technikum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim.

Przygotowująca od lat olimpijczyków Katarzyna Poziemska, nauczycielka matematyki w III LO, nie ma wątpliwości, że ten sukces dziewczyny zawdzięczają przede wszystkim sobie:

"Na pewno istotne jest to, że młodzież ma przede wszystkim własną, wewnętrzną motywację do tego, żeby coś w tej olimpiadzie osiągnąć. Nie czarujmy się, to przede wszystkim ich własna praca, bo tak jak zostało już tutaj powiedziane, to jest olimpiada interdyscyplinarna, czyli wymagająca wkładu w postaci pracy własnej, bo to materiał, który nie nawiązuje bezpośrednio do jakiegoś konkretnego przedmiotu. Na pewno przydaje się - i to bardzo - umiejętność logicznego myślenia czy umiejętności matematyczne, co wychodzi w zadaniach praktycznych i przy tym trzeba też trochę wykazywać się takim zmysłem praktycznym - analiza, synteza, łączenie faktów i kojarzenie pewnych rzeczy."

A mijający rok szkolny przyniósł kaliskiemu "Kopernikowi" aż 10 lautreatów i finalistów w 12 ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Daje to III Liceum wysoką w Wielkopolsce i najwyższą w mieście pozycję rankingową rokrocznego plebiscytu liceów ogólnokształcących miesięcznika edukacyjnego PERSPEKTYWY oraz od lat tytuł Złotej Szkoły.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).