Nie do kosza

Okres świąteczny za nami, ale powoli można zastanawiać się, co zrobić z choinką, kiedy zrzuci igliwie. Większość mieszkańców najczęściej wyrzuca drzewka do śmietnika. A to błąd. O to jak i gdzie powinniśmy pozbyć się choinki dopytują słuchacze radiaCENTRUM za pośrednictwem Linii INTERWENCYJNEJ radiaCENTRUM, tel.: 62 503 11 99.

Świąteczne drzewka, już bez elementów dekoracyjnych, należy wystawić przy wiatach śmietnikowych dzień przed odbiorem. A w przypadku domów jednorodzinnych - w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Co ważne, choinek nie należy wkładać do środka pojemnika na bioodpady, ani na odpady zmieszane.

Uschnięte drzewko można także dostarczyć indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest otwarty 2 razy w tygodniu : w środy, od 10:00 - 18:00 oraz w soboty od 8:00 - 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).